Avtomatizacija proizvodnje

Izvedba rešitev in gradnja proizvodnih procesov na področjih:

* Sistemi transporta in logistike
* Procesi v energetiki
* Proizvodni procesi na področju biomase
* Sistemi vodooskrbe
* Procesni sistemi gradbenih materialov
* Procesni sistemi za prehrano
* Povezava med proizvodnim in poslovnim procesom
* Gradnja lastnih produktov za prenos podatkov med enotami za avtomatizacijo