Pretakališče za avto cisterne, TET

Termoelektrarna Trbovlje v zapiranju, ohranja sistem oljnega gospodarstva za hranjenje zalog ekstra lahkega kurilnega olja za blagovne rezerve Republike Slovenije.

Za namen polnenja in praznenja rezervorjev se je črpalnica goriv 1 nadgradila z dodatno roko za polnjenje avtocistern.

Projekt: Pretakališče za avto cisterne, Termoelektrarna Trbovlje v zapiranju
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava in montaža elektro in krmilne opreme, nadgradnja programske opreme

Pretakališče za avto cisterne, TET

Termoelektrarna Trbovlje v zapiranju, ohranja sistem oljnega gospodarstva za hranjenje zalog ekstra lahkega kurilnega olja za blagovne rezerve Republike Slovenije.

Za namen polnenja in praznenja rezervorjev se je črpalnica goriv 1 nadgradila z dodatno roko za polnjenje avtocistern.

Projekt: Pretakališče za avto cisterne, Termoelektrarna Trbovlje v zapiranju
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava in montaža elektro in krmilne opreme, nadgradnja programske opreme