Bypass linija, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu - EET smo povezali razkladalno in nakladalno transportno linijo za premog ter tako vzpostavili krožno transportno pot, ki povezuje izhodno linijo transporta s traku T11 z vhodnim trakom transporta T1.

Na ta način je mogoč krožni transport in vračanje materiala (tramakiranje) na deponiji premoga in s tem vračanje premoga s konca na začetek deponije.

S to povezavo bo prav tako omogočen prenos premoga z deponije premoga na deponijo železa.

Projekt: Bypass linija, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2014
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava krmiljenja in nadzora transporta

Bypass linija, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu - EET smo povezali razkladalno in nakladalno transportno linijo za premog ter tako vzpostavili krožno transportno pot, ki povezuje izhodno linijo transporta s traku T11 z vhodnim trakom transporta T1.

Na ta način je mogoč krožni transport in vračanje materiala (tramakiranje) na deponiji premoga in s tem vračanje premoga s konca na začetek deponije.

S to povezavo bo prav tako omogočen prenos premoga z deponije premoga na deponijo železa.

Projekt: Bypass linija, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2014
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava krmiljenja in nadzora transporta