Centralna čistilna naprava, Logatec, Občina Logatec

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Dimenzionirana je za čiščenje za 14.900 PPE v resnici pa zmore čistiti nad 20.000 PPE (populacijskih enot - ljudi). Čistilno napravo sestavlja najprej mehansko predčiščenje nato pa biološko čiščenje. Za izvedbo končnega čiščenja odpadnih vod pa je uporabljena membranska tehnologija. Prednost čiščena z membransko tehnologijo je precej manjši prostor, na katerem je zgrajena čistilna naprava, slabost pa je zahtevnejša in dražja tehnološka oprema.

 

Projekt: Centralna čistilna naprava Logatec, Občina Logatec, Javna razsvetljava
Čas izvedbe: Leto 2015, 2016
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja mehanskega, biološkega in membranskega čiščenja čistilne naprave

Centralna čistilna naprava, Logatec, Občina Logatec

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Dimenzionirana je za čiščenje za 14.900 PPE v resnici pa zmore čistiti nad 20.000 PPE (populacijskih enot - ljudi). Čistilno napravo sestavlja najprej mehansko predčiščenje nato pa biološko čiščenje. Za izvedbo končnega čiščenja odpadnih vod pa je uporabljena membranska tehnologija. Prednost čiščena z membransko tehnologijo je precej manjši prostor, na katerem je zgrajena čistilna naprava, slabost pa je zahtevnejša in dražja tehnološka oprema.

 

Projekt: Centralna čistilna naprava Logatec, Občina Logatec, Javna razsvetljava
Čas izvedbe: Leto 2015, 2016
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja mehanskega, biološkega in membranskega čiščenja čistilne naprave