Doziranje FeCl3, NaOH, flokulanta, Bio plinarna Ihan, Petrol

V bio plinarni Ihan je bila izvedena prenova doziranja FeCl3 in nadgrajen proces sistema mešanja Digestata in konverzije v Centrat.

Sistem je sestavljen iz več podsklopov, prvi je sistem doziranja FeCl3 in mešanja z blatom, drugi je doziranje flokulanta, tretji doziranje NaOH, četrti pa je doziranje v sistem stripping-a.

Projekt: Doziranje FeCl3, mešanje Digestat, priprava Centrata, Bio plinarna Ihan, Petrol
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava programske opreme, zagon sistema

Doziranje FeCl3, NaOH, flokulanta, Bio plinarna Ihan, Petrol

V bio plinarni Ihan je bila izvedena prenova doziranja FeCl3 in nadgrajen proces sistema mešanja Digestata in konverzije v Centrat.

Sistem je sestavljen iz več podsklopov, prvi je sistem doziranja FeCl3 in mešanja z blatom, drugi je doziranje flokulanta, tretji doziranje NaOH, četrti pa je doziranje v sistem stripping-a.

Projekt: Doziranje FeCl3, mešanje Digestat, priprava Centrata, Bio plinarna Ihan, Petrol
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava programske opreme, zagon sistema