Nadgradnja krmilne opreme transporta, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu so se odločili zamenjati sistem komunikacij na Ethernet industrijsko vodilo. Sistem industrijskih komunikacij povezuje pet med sabo oddaljenih krmilnih lokacij. Ob tej menjavi smo ohranili vso obstoječo krmilno vhodno izhodno opremo. Na vseh petih lokacijah so bili zato zamenjani le komunikacijski moduli, na centralni lokaciji pa je bila potrebna tudi zamenjava glavnega krmilnika terminala.

Zaradi nadgradnje na Ethernet industrijsko vodilo je bila celotna krmilna aplikacija predelana iz okolja Concept v okolje Unity Pro. Zamenjan je bil centralni krmilnik transporta na terminalu. Med posameznimi lokacijami smo vpostavili Ethernet industrijsko omrežje s hitrimi industrijskimi mrežnimi stikali.

Projekt: Nadgradnja krmilne opreme transporta, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2013
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, dobava mrežne opreme, predelava programske opreme transporta na terminalu

Nadgradnja krmilne opreme transporta, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu so se odločili zamenjati sistem komunikacij na Ethernet industrijsko vodilo. Sistem industrijskih komunikacij povezuje pet med sabo oddaljenih krmilnih lokacij. Ob tej menjavi smo ohranili vso obstoječo krmilno vhodno izhodno opremo. Na vseh petih lokacijah so bili zato zamenjani le komunikacijski moduli, na centralni lokaciji pa je bila potrebna tudi zamenjava glavnega krmilnika terminala.

Zaradi nadgradnje na Ethernet industrijsko vodilo je bila celotna krmilna aplikacija predelana iz okolja Concept v okolje Unity Pro. Zamenjan je bil centralni krmilnik transporta na terminalu. Med posameznimi lokacijami smo vpostavili Ethernet industrijsko omrežje s hitrimi industrijskimi mrežnimi stikali.

Projekt: Nadgradnja krmilne opreme transporta, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2013
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, dobava mrežne opreme, predelava programske opreme transporta na terminalu