Mešalni sistem pepela, TeToL

V Termoelektrarni Toplarni Ljubljana so se odločili zamenjati zastarel in neučinkovit sistem mešanja odpadnega pepela z vodo, ki je povzročal tudi veliko prašenja. Ustrezna mešanica pepela in vode omogoča, da lahko odpadni pepel sploh odpeljemo na deponijo.
Izvedli smo dobavo in strojno montažo mešalnega sistema. Mešalni sistem smo električno priklopili in izvedli avtomatizacijo delovanja.

Projekt: Mešalni sistem pepela, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Čas izvedbe: Leto 2009
Vloga na projektu: Vodenje in nadzor projekta, montaža strojne opreme, dobava in montaža elektro opreme, izdelava programske opreme mešanja, testiranje in zagon sistema.

Mešalni sistem pepela, TeToL

V Termoelektrarni Toplarni Ljubljana so se odločili zamenjati zastarel in neučinkovit sistem mešanja odpadnega pepela z vodo, ki je povzročal tudi veliko prašenja. Ustrezna mešanica pepela in vode omogoča, da lahko odpadni pepel sploh odpeljemo na deponijo.
Izvedli smo dobavo in strojno montažo mešalnega sistema. Mešalni sistem smo električno priklopili in izvedli avtomatizacijo delovanja.

Projekt: Mešalni sistem pepela, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
Čas izvedbe: Leto 2009
Vloga na projektu: Vodenje in nadzor projekta, montaža strojne opreme, dobava in montaža elektro opreme, izdelava programske opreme mešanja, testiranje in zagon sistema.