Ogrevanje rezervoarjev KOEL, Termoelektrarna Brestanica

Na območju Termoelektrarne Brestanica (TEB) se že več kot sedemdeset let izvaja proizvodnja električne energije. Kompleks predstavlja steber slovenske ponudbe sistemskih storitev. TEB za pogon svojih proizvodnih enot uporablja zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje (KOEL). Skladiščenje KOEL se izvaja v treh obstoječih rezervoarjih R1, R2 in R3, velikosti 6.500 m3, ki so bili postavljeni leta 1975.

Zaradi visoke starosti rezervoarjev je bilo potrebno s ciljem zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja obstoječe rezervoarje temeljito prenoviti in posodobiti.

V okviru te prenove je zamenjan in nadgrajen tudi sistem ogrevanja rezervoarjev, ki v zimskem času zagotavlja ustrezno delovno temperaturo KOEL, ki ne sme nikdar pasti pod 5 stopinj celzija.

Projekt: Ogrevanje rezervoarjev KOEL, Termoelektrarna Brestanica
Čas izvedbe: Leto 2017
Vloga na projektu: Izdelava programske opreme, krmilni del in SCADA sistem, zagon sistema

Ogrevanje rezervoarjev KOEL, Termoelektrarna Brestanica

Na območju Termoelektrarne Brestanica (TEB) se že več kot sedemdeset let izvaja proizvodnja električne energije. Kompleks predstavlja steber slovenske ponudbe sistemskih storitev. TEB za pogon svojih proizvodnih enot uporablja zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje (KOEL). Skladiščenje KOEL se izvaja v treh obstoječih rezervoarjih R1, R2 in R3, velikosti 6.500 m3, ki so bili postavljeni leta 1975.

Zaradi visoke starosti rezervoarjev je bilo potrebno s ciljem zagotavljanja zanesljivega in varnega obratovanja obstoječe rezervoarje temeljito prenoviti in posodobiti.

V okviru te prenove je zamenjan in nadgrajen tudi sistem ogrevanja rezervoarjev, ki v zimskem času zagotavlja ustrezno delovno temperaturo KOEL, ki ne sme nikdar pasti pod 5 stopinj celzija.

Projekt: Ogrevanje rezervoarjev KOEL, Termoelektrarna Brestanica
Čas izvedbe: Leto 2017
Vloga na projektu: Izdelava programske opreme, krmilni del in SCADA sistem, zagon sistema