Sejanje, sušenje in pakiranje soli, Piranske Soline

V podjetju Soline ročno pridelujejo sol na tradicionalen način. V podjetju so se odločili za izgradnjo avtomatskega sistema za obdelavo in pakiranje soli.

Izdelana je bila celotna projektna dokumentacija za izvedbo, tako strojni kot elektro del, izdelana prenovljena in dobavljena ter montirana vsa strojna oprema. Izdelane, dobavljene in montirane so bile elektro omare. Izdelali smo programsko opremo za vodenje linije, izvedli celoten zagon in šolanje za upravljanje linije za predelavo in pakiranje soli.

Na vodnih poljih v solinah s procesom sušenja in večanja koncentacije soli pridelujejo sol. Nova sušilna, mletvena in pakirna linija omogoča avtomatsko predelavo in pakiranje soli.

Projekt: Sejanje, sušenje in pakiranje soli, Piranske Soline
Čas izvedbe: Leto 2011
Vloga na projektu: Vodenje in kordinacija nabave in montaže strojne in elektro opreme, vodenje in nadzor projekta kot celota

 


Sejanje, sušenje in pakiranje soli, Piranske Soline

V podjetju Soline ročno pridelujejo sol na tradicionalen način. V podjetju so se odločili za izgradnjo avtomatskega sistema za obdelavo in pakiranje soli.

Izdelana je bila celotna projektna dokumentacija za izvedbo, tako strojni kot elektro del, izdelana prenovljena in dobavljena ter montirana vsa strojna oprema. Izdelane, dobavljene in montirane so bile elektro omare. Izdelali smo programsko opremo za vodenje linije, izvedli celoten zagon in šolanje za upravljanje linije za predelavo in pakiranje soli.

Na vodnih poljih v solinah s procesom sušenja in večanja koncentacije soli pridelujejo sol. Nova sušilna, mletvena in pakirna linija omogoča avtomatsko predelavo in pakiranje soli.

Projekt: Sejanje, sušenje in pakiranje soli, Piranske Soline
Čas izvedbe: Leto 2011
Vloga na projektu: Vodenje in kordinacija nabave in montaže strojne in elektro opreme, vodenje in nadzor projekta kot celota