Pametno upravljanje razsvetljave, JR, MOL

V mestu Ljubljana se izvaja prenova javne razsvetljave, kjer je mogoče upravljati delovanje vsake posamezne ulične svetilke. Pametno upravljanje razsvetljave pomeni, da moč posamezne svetilke upravljamo glede na uro, promet na cestišču in vremenske razmere. V primeru večjega prometa, slabšega vremena ali ure v dnevu z gostejšim prometom, tudi ulične svetilke svetijo močneje. V nasportnem, ko ni prometa, pa moč razsvetljave zmanjšamo in tako varčujemo z električno energijo.

Projekt: Pametno upravljanje razsvetljave, Javna razsvetljava, MOL
Čas izvedbe: Leto 2017
Vloga na projektu:
Izdelava krmiljenja in upravljanja javne razsvetljave

Pametno upravljanje razsvetljave, JR, MOL

V mestu Ljubljana se izvaja prenova javne razsvetljave, kjer je mogoče upravljati delovanje vsake posamezne ulične svetilke. Pametno upravljanje razsvetljave pomeni, da moč posamezne svetilke upravljamo glede na uro, promet na cestišču in vremenske razmere. V primeru večjega prometa, slabšega vremena ali ure v dnevu z gostejšim prometom, tudi ulične svetilke svetijo močneje. V nasportnem, ko ni prometa, pa moč razsvetljave zmanjšamo in tako varčujemo z električno energijo.

Projekt: Pametno upravljanje razsvetljave, Javna razsvetljava, MOL
Čas izvedbe: Leto 2017
Vloga na projektu:
Izdelava krmiljenja in upravljanja javne razsvetljave