Priklop nakladalnega stroja

V Luki Koper so kupili nov nakladalni stroj, ki omogoča nakladanje ladij preko transportnih trakov in presipa s cevjo kapacitete 2.500 ton na uro. Nov nakladalni stroj je zamenjal starega in ga je bilo potrebno vključiti v sistem krmilnjenja in nadzora skupnega transportnega sistema terminala razsutih tovorov.
Izvedena je bila dodelava komunikacijske programske opreme za krmiljenje novega nakladalnega stroja, prenos podatkov preko Ethernet in Profibus omrežja, izvedba alarmiranja in testiranje ter zagon sistema.

Projekt: Priklop nakladalnega stroja
Čas izvedbe: Leto 2009
Vloga na projektu: Dobava in izdelava komunikacijske programske opreme, testiranje in zagon sistema

Priklop nakladalnega stroja

V Luki Koper so kupili nov nakladalni stroj, ki omogoča nakladanje ladij preko transportnih trakov in presipa s cevjo kapacitete 2.500 ton na uro. Nov nakladalni stroj je zamenjal starega in ga je bilo potrebno vključiti v sistem krmilnjenja in nadzora skupnega transportnega sistema terminala razsutih tovorov.
Izvedena je bila dodelava komunikacijske programske opreme za krmiljenje novega nakladalnega stroja, prenos podatkov preko Ethernet in Profibus omrežja, izvedba alarmiranja in testiranje ter zagon sistema.

Projekt: Priklop nakladalnega stroja
Čas izvedbe: Leto 2009
Vloga na projektu: Dobava in izdelava komunikacijske programske opreme, testiranje in zagon sistema