Širitev sistema transporta II.faza, EET, Luka Koper

V drugi fazi širitve sistema transporta na Evropskem Energetskem Terminalu Luke Koper je bil transportni sistem nadgrajen z drugim vzporednim sistemom trakov. Transportni sistem tako omogoča hkratno razkladanje dveh ladij, poleg tega pa istočasno tudi nakladanje ene ladje.

Ob razkladanju lahko sedaj mostni dvigali razkladata različni ladji z razsutim tovorom. Na sliki je sistem transportnih trakov, ki prevaža raztovorjeno železovo rudo in premog.

V tej fazi se je zamenjala in dogradila nova povezava med obalo in notranjim delom transporta s cevjo v kateri sta dva vzporedna trakova.

 
Projekt: Nadgradnja sistema transporta na EET v Luki Koper II.faza
Čas izvedbe: Leto 2005
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja sistema transporta
Vrednost celotne investicije: 4.000.000 EUR
 
RAZKLADANJE LADJE 
NAKLADANJE NA DEPONIJO
(železova ruda, iz katere bodo naredili pločevino za vaš novi avto)
 
 

Širitev sistema transporta II.faza, EET, Luka Koper

V drugi fazi širitve sistema transporta na Evropskem Energetskem Terminalu Luke Koper je bil transportni sistem nadgrajen z drugim vzporednim sistemom trakov. Transportni sistem tako omogoča hkratno razkladanje dveh ladij, poleg tega pa istočasno tudi nakladanje ene ladje.

Ob razkladanju lahko sedaj mostni dvigali razkladata različni ladji z razsutim tovorom. Na sliki je sistem transportnih trakov, ki prevaža raztovorjeno železovo rudo in premog.

V tej fazi se je zamenjala in dogradila nova povezava med obalo in notranjim delom transporta s cevjo v kateri sta dva vzporedna trakova.

 
Projekt: Nadgradnja sistema transporta na EET v Luki Koper II.faza
Čas izvedbe: Leto 2005
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja sistema transporta
Vrednost celotne investicije: 4.000.000 EUR
 
RAZKLADANJE LADJE 
NAKLADANJE NA DEPONIJO
(železova ruda, iz katere bodo naredili pločevino za vaš novi avto)