Avtomatizacija razsvetljave razcep Kozarje, DARS

Na AC razcepu Kozarje se je izvedel sistem avtomatske kontrole razsvetljave. Merilni sistem šteje vozila na posameznih delih AC razcepa in glede na število vozil v nočnem času prilagaja osvetljevanje vozišča. V sistemu je 7 krmilnih omar s SIEMENS krmilno opremo in regulatorji razsvetljave. Regulatorji zmanjšajo jakost osvetlitve, ko je na razcepu manjše število vozil. Na ta način prihranimo električno energijo.

Projekt: Avtomatizacija razsvetljave razcep Kozarje, Javna razsvetljava, DARS
Čas izvedbe: Leto 2014
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja in nadzora razsvetljave razcepa

Avtomatizacija razsvetljave razcep Kozarje, DARS

Na AC razcepu Kozarje se je izvedel sistem avtomatske kontrole razsvetljave. Merilni sistem šteje vozila na posameznih delih AC razcepa in glede na število vozil v nočnem času prilagaja osvetljevanje vozišča. V sistemu je 7 krmilnih omar s SIEMENS krmilno opremo in regulatorji razsvetljave. Regulatorji zmanjšajo jakost osvetlitve, ko je na razcepu manjše število vozil. Na ta način prihranimo električno energijo.

Projekt: Avtomatizacija razsvetljave razcep Kozarje, Javna razsvetljava, DARS
Čas izvedbe: Leto 2014
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja in nadzora razsvetljave razcepa