Nadzor trakovi T3,T4,T5, EET, Luka Koper

V Luki Koper so zamenjali zastareli sistem krmiljenja trakov T3, T4 in T5. Potrebno je bilo dobaviti novo stikalno in krmilno opremo za upravljanje teh trakov in izvesti priklop v sistem krmiljenja in nadzora skupnega transportnega sistema terminala razsutih tovorov.

Izvedena je bila dodelava komunikacijske programske opreme za krmiljenje trakov T3, T4 in T5, izvedba alarmiranja in testiranje ter zagon sistema.

Projekt: Nadzor trakovi T3,T4,T5, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2009
Izvedba projekta: Dobava in montaža stikalne in krmilne opreme izdelava krmilne programske opreme za trakove,   izdelava komunikacijske programske opreme, testiranje in zagon sistema

Nadzor trakovi T3,T4,T5, EET, Luka Koper

V Luki Koper so zamenjali zastareli sistem krmiljenja trakov T3, T4 in T5. Potrebno je bilo dobaviti novo stikalno in krmilno opremo za upravljanje teh trakov in izvesti priklop v sistem krmiljenja in nadzora skupnega transportnega sistema terminala razsutih tovorov.

Izvedena je bila dodelava komunikacijske programske opreme za krmiljenje trakov T3, T4 in T5, izvedba alarmiranja in testiranje ter zagon sistema.

Projekt: Nadzor trakovi T3,T4,T5, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2009
Izvedba projekta: Dobava in montaža stikalne in krmilne opreme izdelava krmilne programske opreme za trakove,   izdelava komunikacijske programske opreme, testiranje in zagon sistema