Upravljanje predora Panovec, JR, DARS

V predoru Panovec, Nova Gorica, smo izvedli predelavo krmiljenja razsvetljave in semaforjev. Razsvetljava v tunelu se vklaplja in krmili glede na svetlost na vsaki strani tunela. Delovanje semaforjev pa je povezano z nadzornim centrom DARS-a.

Projekt: Upravljanje predora Panovec, Javna razsvetljava, DARS
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja in upravljanja razsvetljave v tunelu in samaforjev

Upravljanje predora Panovec, JR, DARS

V predoru Panovec, Nova Gorica, smo izvedli predelavo krmiljenja razsvetljave in semaforjev. Razsvetljava v tunelu se vklaplja in krmili glede na svetlost na vsaki strani tunela. Delovanje semaforjev pa je povezano z nadzornim centrom DARS-a.

Projekt: Upravljanje predora Panovec, Javna razsvetljava, DARS
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Izdelava krmiljenja in upravljanja razsvetljave v tunelu in samaforjev