Zračni topovi, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu – EET so se odločili za zračno čiščenje presipov med trakovi na Razdelilni postaji 1 – RP1.

Zračni topovi so nameščeni na lokaciji okoli presipov, in se prožijo med obratovanjem trakov, ter tako čistijo lepljive materiale, ki se lepijo na prehode posameznih presipov in onemogočajo normalni pretok razsutih tovorov.

Zaradi nevarnosti poškodb pri proženju zračnih topov, so na revizijskih vratih presipov nameščena varnostna stikala, ki izklopijo proženje topov, če pride do odpiranja vrat na teh presipih.

Projekt: Upravljanje topov za čiščenje presipov na Razdelilni Postaji 1, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava in montaža elektro in krmilne opreme, izdelava programske opreme

Zračni topovi, EET, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu – EET so se odločili za zračno čiščenje presipov med trakovi na Razdelilni postaji 1 – RP1.

Zračni topovi so nameščeni na lokaciji okoli presipov, in se prožijo med obratovanjem trakov, ter tako čistijo lepljive materiale, ki se lepijo na prehode posameznih presipov in onemogočajo normalni pretok razsutih tovorov.

Zaradi nevarnosti poškodb pri proženju zračnih topov, so na revizijskih vratih presipov nameščena varnostna stikala, ki izklopijo proženje topov, če pride do odpiranja vrat na teh presipih.

Projekt: Upravljanje topov za čiščenje presipov na Razdelilni Postaji 1, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava in montaža elektro in krmilne opreme, izdelava programske opreme