Črpališče vodovoda 2 in 3, TET

V Termoelektrarni Trbovlje so izvedli prenovo sistema krmiljenja oskrbe s pitno in tehnološko vodo. V okviru te prenove je bila zamenjana krmilna oprema črpališča 2 in 3 ter v celoti prenovljena avtomatizacija za ti črpališči. 

Izvedli smo izdelavo programske opreme za avtomatizacijo črpališča 2 in 3 ter izvedbo komunikacije s sistemom krmiljenja in nadzora vodovodnega sistema.

Projekt: Črpališče vodovoda 2 in 3, Termoelektrarna Trbovlje
Čas izvedbe: Leto 2010
Vloga na projektu: Izvedbe avtomatizacije črpališč 2 in 3 in izdelava programske opreme za vodenje in nadzor črpališča

Črpališče vodovoda 2 in 3, TET

V Termoelektrarni Trbovlje so izvedli prenovo sistema krmiljenja oskrbe s pitno in tehnološko vodo. V okviru te prenove je bila zamenjana krmilna oprema črpališča 2 in 3 ter v celoti prenovljena avtomatizacija za ti črpališči. 

Izvedli smo izdelavo programske opreme za avtomatizacijo črpališča 2 in 3 ter izvedbo komunikacije s sistemom krmiljenja in nadzora vodovodnega sistema.

Projekt: Črpališče vodovoda 2 in 3, Termoelektrarna Trbovlje
Čas izvedbe: Leto 2010
Vloga na projektu: Izvedbe avtomatizacije črpališč 2 in 3 in izdelava programske opreme za vodenje in nadzor črpališča