FEP protokolni pretvornik za krmilnik PLC <-> UNIX SCADA

Termoelektrarna kot gorivo uporablja zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje. Njena vloga zaradi najdražjega energenta v energetskem sistemu je zagotavljati energijo za zagone jedrske elektrarne in pokrivanje vršnih porab energije.
Protokolni pretvornik (Front End Procesni računalnik) skrbi za prenos podatkov med krmilniki in UNIX SCADA nadzornim računalnikom. Pretvornik se pogovarja z različnimi krmilniki z različnimi protokoli.

Prikazana je blok shema procesov za komunikacijo s SCADA sistemom in PLC krmilniki, ki tečejo na računalniku protokolnega pretvornika, protokolna sestava sistema in procesov za izmenjavo podatkov preko spominske procesne slike. Realizirana protokola za komunikacijo s krmilniki sta Modbus in Hostlink.

Programski del je bil napisan C jeziku in postavljen na Linux operacijski sistem. Tabele signalov, ki se prenašajo med sistemi so popolnoma konfigurabilne. Posamezni procesi na Linux operacijskem sistemu tečejo povsem samostojno kot deamon procesi. Podatke si procesi izmenjujejo preko deljenega spomina (shared memory), ki predstavlja obliko medprocesne komunikacije na UNIX sistemih.

Projekt: Avtomatizacija posluževanja parnih kotlov v TEB
Čas izvedbe: Leto 1998
Vloga na projektu: Izvedba prenosa podatkov PLC SCADA
Vrednost celotne investicije: 300.000 EUR

FEP protokolni pretvornik za krmilnik PLC <-> UNIX SCADA

Termoelektrarna kot gorivo uporablja zemeljski plin ali ekstra lahko kurilno olje. Njena vloga zaradi najdražjega energenta v energetskem sistemu je zagotavljati energijo za zagone jedrske elektrarne in pokrivanje vršnih porab energije.
Protokolni pretvornik (Front End Procesni računalnik) skrbi za prenos podatkov med krmilniki in UNIX SCADA nadzornim računalnikom. Pretvornik se pogovarja z različnimi krmilniki z različnimi protokoli.

Prikazana je blok shema procesov za komunikacijo s SCADA sistemom in PLC krmilniki, ki tečejo na računalniku protokolnega pretvornika, protokolna sestava sistema in procesov za izmenjavo podatkov preko spominske procesne slike. Realizirana protokola za komunikacijo s krmilniki sta Modbus in Hostlink.

Programski del je bil napisan C jeziku in postavljen na Linux operacijski sistem. Tabele signalov, ki se prenašajo med sistemi so popolnoma konfigurabilne. Posamezni procesi na Linux operacijskem sistemu tečejo povsem samostojno kot deamon procesi. Podatke si procesi izmenjujejo preko deljenega spomina (shared memory), ki predstavlja obliko medprocesne komunikacije na UNIX sistemih.

Projekt: Avtomatizacija posluževanja parnih kotlov v TEB
Čas izvedbe: Leto 1998
Vloga na projektu: Izvedba prenosa podatkov PLC SCADA
Vrednost celotne investicije: 300.000 EUR