Inklinometrija - meritve zamikov terena, Zagorje

V okolici Zagorja je postavljen sistem za nadzor premikov terena, kot posledica rudarjenja na tem področju. Sistem omogoča avtomatsko spremljanje zamikov terena, ter alarmiranje preko SMS sporočil v primeru zamikov večjih, kot so nastavljeni za normalne zamike terena. Na nadzornem sistemu je mogoče spremljati dejanske zamike na posameznih merilnih lokacijah in nastavljati meje za opozorila in alarme.

Projekt: Inklinometrija - meritve zamikov terena v Zagorju
Čas izvedbe: Leto 2001
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja in nadzora
Vrednost celotne investicije: 500.000 EUR

Inklinometrija - meritve zamikov terena, Zagorje

V okolici Zagorja je postavljen sistem za nadzor premikov terena, kot posledica rudarjenja na tem področju. Sistem omogoča avtomatsko spremljanje zamikov terena, ter alarmiranje preko SMS sporočil v primeru zamikov večjih, kot so nastavljeni za normalne zamike terena. Na nadzornem sistemu je mogoče spremljati dejanske zamike na posameznih merilnih lokacijah in nastavljati meje za opozorila in alarme.

Projekt: Inklinometrija - meritve zamikov terena v Zagorju
Čas izvedbe: Leto 2001
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja in nadzora
Vrednost celotne investicije: 500.000 EUR