Kenguru žerjav 1 na Evropskem energetskem terminalu v Luki Koper

Kenguru žerjav pretovarja razsuti tovor z ladje na obalo v svoj bunker. Od tu naprej razsuti tovor (železova ruda, premog ..) potuje na deponijo preko sistema transportnih trakov. Prenova stroja je obsegala zamenjavo vse elektro opreme in elektro kablov na dvigalu ter izvedbo krmiljenja stoja preko računalniškega krmilnega sistema.

Projekt: Prenova krmilja kenguru žerjava, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta, izvedba krmiljenja in nadzora stroja
Vrednost celotne investicije: 100.000 EUR

Kenguru žerjav 1 na Evropskem energetskem terminalu v Luki Koper

Kenguru žerjav pretovarja razsuti tovor z ladje na obalo v svoj bunker. Od tu naprej razsuti tovor (železova ruda, premog ..) potuje na deponijo preko sistema transportnih trakov. Prenova stroja je obsegala zamenjavo vse elektro opreme in elektro kablov na dvigalu ter izvedbo krmiljenja stoja preko računalniškega krmilnega sistema.

Projekt: Prenova krmilja kenguru žerjava, EET, Luka Koper
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta, izvedba krmiljenja in nadzora stroja
Vrednost celotne investicije: 100.000 EUR