Mešalni sistem pepela v Termoelektrarni Kakanj, BIH

V Termoelektrarni Kakanj v BIH so izvedli prenovo mešalnega sistema za pepel, ki ostane po gorenju premoga. Odpadni pepel se premeša z odpadno vodo, ki se zbira v elektrarni, in preko sistema transporta pretovori na deponijo odpadnega pepela. Zaradi uporabe odpadne vode, ki se na ta način ponovno uporabi, je to tudi projekt z ekološkim pomenom.

Projekt: Mešalni sistem pepela in mulja TE Kakanj, BIH
Čas izvedbe: Leto 1999
Vloga na projektu: Vodja elektro projekta, izvedba krmiljenja in nadzora
Vrednost celotne investicije: 800.000 EUR

Mešalni sistem pepela v Termoelektrarni Kakanj, BIH

V Termoelektrarni Kakanj v BIH so izvedli prenovo mešalnega sistema za pepel, ki ostane po gorenju premoga. Odpadni pepel se premeša z odpadno vodo, ki se zbira v elektrarni, in preko sistema transporta pretovori na deponijo odpadnega pepela. Zaradi uporabe odpadne vode, ki se na ta način ponovno uporabi, je to tudi projekt z ekološkim pomenom.

Projekt: Mešalni sistem pepela in mulja TE Kakanj, BIH
Čas izvedbe: Leto 1999
Vloga na projektu: Vodja elektro projekta, izvedba krmiljenja in nadzora
Vrednost celotne investicije: 800.000 EUR