Odvodnjavanje odpadnih vod v Termoelektrarni Šoštanj

Zbiralnik onesnaženih vod s področja deponij in cestišča zbira odpadne vode in jih prečrpava v zaprt sistem. Delovanje sistema je lahko ročno ali avtomatsko. Sistem izvaja meritev višine vode v zbiralniku in glede na to višino v avtomatskem režimu prečrpava vodo.

Projekt: Odvodnjavanje odpadnih vod v Termoelektrarna Šoštanj
Čas izvedbe: Leto 2003
Vloga na projektu: Postavitev sistema, krmiljenje in priprava podatkov za nadzorni sistem
Vrednost celotne investicije: 20.000 EUR

Odvodnjavanje odpadnih vod v Termoelektrarni Šoštanj

Zbiralnik onesnaženih vod s področja deponij in cestišča zbira odpadne vode in jih prečrpava v zaprt sistem. Delovanje sistema je lahko ročno ali avtomatsko. Sistem izvaja meritev višine vode v zbiralniku in glede na to višino v avtomatskem režimu prečrpava vodo.

Projekt: Odvodnjavanje odpadnih vod v Termoelektrarna Šoštanj
Čas izvedbe: Leto 2003
Vloga na projektu: Postavitev sistema, krmiljenje in priprava podatkov za nadzorni sistem
Vrednost celotne investicije: 20.000 EUR