Separacija peska Hotič

V separaciji peska smo izvedli avtomatizacijo sejanja in mletja peska na različne frakcije. Krmilni sistem skrbi za kontrolo delovanja linije naprav in transportnih trakov, nadzorni sistem pa za nadzor in upravljanje linije za separacijo peska.

Projekt: Izvedba avtomatizacije separacije peska Hotič
Čas izvedbe: Leto 2002
Vloga na projektu: Vodenje projekta, izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
Vrednost celotne investicije: 10.000 EUR

Separacija peska Hotič

V separaciji peska smo izvedli avtomatizacijo sejanja in mletja peska na različne frakcije. Krmilni sistem skrbi za kontrolo delovanja linije naprav in transportnih trakov, nadzorni sistem pa za nadzor in upravljanje linije za separacijo peska.

Projekt: Izvedba avtomatizacije separacije peska Hotič
Čas izvedbe: Leto 2002
Vloga na projektu: Vodenje projekta, izdelava programske opreme za krmiljenje in nadzor
Vrednost celotne investicije: 10.000 EUR