Testiranje ročnih električnih orodij

V podjetju GMM Grosuplje so postavili avtomatiziran sistem za testiranje proizvodov. Sistem zajema krmilna oprema za krmiljenje vklopa in izklopa ročnih električnih orodij in zajem meritev ter nadzorni SCADA sistem za upravljanje ter nadzor in beleženje rezultatov meritev.

Projekt: Testiranje električnih ročnih orodij v GMM Grosuplje
Čas izvedbe: Leto 1998
Vloga na projektu: Postavitev sistema, krmiljenje in nadzorni sistem
Vrednost celotne investicije: 8.000 EUR

Testiranje ročnih električnih orodij

V podjetju GMM Grosuplje so postavili avtomatiziran sistem za testiranje proizvodov. Sistem zajema krmilna oprema za krmiljenje vklopa in izklopa ročnih električnih orodij in zajem meritev ter nadzorni SCADA sistem za upravljanje ter nadzor in beleženje rezultatov meritev.

Projekt: Testiranje električnih ročnih orodij v GMM Grosuplje
Čas izvedbe: Leto 1998
Vloga na projektu: Postavitev sistema, krmiljenje in nadzorni sistem
Vrednost celotne investicije: 8.000 EUR