Transportni sistem na Evropskem energetskem terminalu, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu Luke Koper je bil nadgrajen celoten sistem krmiljenja in nadzora delovanja sistema transporta in transportnih trakov. Sistem transportnih trakov upravljanjo iz nadzornega prostora, kjer glede na potrebe obratovanja vklapljajo različne transportne pot. Posamezna pot vsebuje svoj nabor transportnih trakov in delilcev ki se ob vklopu transportne poti zaporedoma vklapljajo ob izklopu pa izklapljajo. Nadzor nad delovanjem trakov, spremljanje alarmov in nastavljanje raznih parametrov prav tako izvajajo iz nadzornega prostora.

Projekt: Nadgradnja sistema transporta na EET v Luki Koper
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja sistema transporta
Vrednost celotne investicije: 250.000 EUR

Transportni sistem na Evropskem energetskem terminalu, Luka Koper

Na Evropskem Energetskem Terminalu Luke Koper je bil nadgrajen celoten sistem krmiljenja in nadzora delovanja sistema transporta in transportnih trakov. Sistem transportnih trakov upravljanjo iz nadzornega prostora, kjer glede na potrebe obratovanja vklapljajo različne transportne pot. Posamezna pot vsebuje svoj nabor transportnih trakov in delilcev ki se ob vklopu transportne poti zaporedoma vklapljajo ob izklopu pa izklapljajo. Nadzor nad delovanjem trakov, spremljanje alarmov in nastavljanje raznih parametrov prav tako izvajajo iz nadzornega prostora.

Projekt: Nadgradnja sistema transporta na EET v Luki Koper
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta,  vodenje projekta, izdelava krmiljenja sistema transporta
Vrednost celotne investicije: 250.000 EUR