Nadzor klimatskega sistema v tovarni zdravil LEK Ljubljana

Za nadzor klimatskega sistema mazil v LEK Ljubljana so uporabljali zastareli SCADA sistem, ki so ga želeli prenoviti. O izmenjavi podatkov med DOS SCADA sistemom in krmilnikom klimata ni bilo podatkov. Z analizo dejanskega prenosa podatkov (revers ingeniering) je bilo ugotovljeno kateri podatki se izmenjujejo in na kakšen način.

Izdelan je bil DDE vhodno / izhodni strežnik, ki izvaja tudi skaliranje prejetih podatkov z obstoječega krmilnika ter ustrezno pripravo za nov iFix SCADA nadzorni sistem. V oknu strežnika je prikaz prejetih podatkov in log komunikacije, ki trenutno poteka.

Projekt: DDE I/O server za sistem klimatov v LEK Ljubljana
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta, izdelava I/O strežnika in nadzornih slik sistema
Vrednost celotne investicije: 7.000 EUR

Nadzor klimatskega sistema v tovarni zdravil LEK Ljubljana

Za nadzor klimatskega sistema mazil v LEK Ljubljana so uporabljali zastareli SCADA sistem, ki so ga želeli prenoviti. O izmenjavi podatkov med DOS SCADA sistemom in krmilnikom klimata ni bilo podatkov. Z analizo dejanskega prenosa podatkov (revers ingeniering) je bilo ugotovljeno kateri podatki se izmenjujejo in na kakšen način.

Izdelan je bil DDE vhodno / izhodni strežnik, ki izvaja tudi skaliranje prejetih podatkov z obstoječega krmilnika ter ustrezno pripravo za nov iFix SCADA nadzorni sistem. V oknu strežnika je prikaz prejetih podatkov in log komunikacije, ki trenutno poteka.

Projekt: DDE I/O server za sistem klimatov v LEK Ljubljana
Čas izvedbe: Leto 2000
Vloga na projektu: Odgovorni vodja projekta, izdelava I/O strežnika in nadzornih slik sistema
Vrednost celotne investicije: 7.000 EUR