Čistilna naprava za desulfatizacijo vode, MPI

Pri reciklaži odpadnih akomulatorjev v podjetju MPI se je izvedla predelava čistilne naprave za desulfatizacijo vode v recirkulaciji. Po drobljenju plastičnih ostankov akomulatorjev in odstranitvi kislin, se plastične ostanke akomulatorjev še opere. Pri tem se voda za čiščenje onesnaži s kislino. Onesnaženo vodo očistimo s sistemom za desulfikacijo, sistemom za odstranjevenje žveplene kisline.

Projekt: Čistilna naprava za desulfatizacijo vode, MPI reciklaža
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava programske opreme, zagon sistema

Čistilna naprava za desulfatizacijo vode, MPI

Pri reciklaži odpadnih akomulatorjev v podjetju MPI se je izvedla predelava čistilne naprave za desulfatizacijo vode v recirkulaciji. Po drobljenju plastičnih ostankov akomulatorjev in odstranitvi kislin, se plastične ostanke akomulatorjev še opere. Pri tem se voda za čiščenje onesnaži s kislino. Onesnaženo vodo očistimo s sistemom za desulfikacijo, sistemom za odstranjevenje žveplene kisline.

Projekt: Čistilna naprava za desulfatizacijo vode, MPI reciklaža
Čas izvedbe: Leto 2016
Vloga na projektu: Dobava krmilne opreme, izdelava programske opreme, zagon sistema